Välkommen till ArIN-projektets webbplats!

ArIN - Artificiell intelligens Litteracitet för integrering i den digitala tidsåldern

Tekniken finns med i alla delar av vårt dagliga liv, men dess snabba utveckling har inte gått hand i hand med en ökning av användarnas färdigheter och förmågor.

86 % av européerna i åldern 16-74 år använde Internet regelbundet

42 % saknar fortfarande grundläggande digitala färdigheter

Det krävs insatser för att förbättra den digitala kompetensen hos alla människor, dvs. förmågan att förhålla sig till dagens samhälle: hitta ett jobb, beställa mat eller förhandla med vår bank. På samma sätt blir det också alltmer nödvändigt att ha kunskap om artificiell intelligens, eftersom AI-system integreras mer och mer i vårt dagliga liv.

Begreppet AI är i hög grad påverkat av den fantasi som skapas i science fiction och kopplas till robotar eller virtuella assistenter, vilket minimerar dess verkliga omfattning på alla nivåer och därmed förstärker de risker och faror som det medför. Manipulering av information och därmed av samhället, intrång i privatlivet, diskriminering och fördomar är några av dessa risker.

PARTNERSKAP

“Den digitala övergången förändrar i grunden vårt sätt att leva, studera och arbeta. Vi måste utrusta människor med rätt färdigheter för att klara av denna övergång och få ut mesta möjliga av de möjligheter som framtiden erbjuder.” 

- Margaritis Schinas, EG:s vice ordförande för främjande av den europeiska livsstilen