Praktisk aktivitet

Praktisk aktivitet:

Använda Deepl och Google Translator, Använda ChatGPT

GRUNDNIVÅ
25%
Praktisk aktivitet:

Google Cloud
text-till-tal och
tal-till-text,
AI-tillämpningar inom konst

MELLANNIVÅ
50%
Praktisk aktivitet:

Använda ChatGPT för generering av Arduino-kod, Förbättra din kod med hjälp av ChatGPT

AVANCERAD NIVÅ
100%